Evaluare

     Stimate pacient/apartinător
   Centrul medical realizează un sondaj de opinie în rândul pacienţilor internaţi cu privire la calitatea serviciilor oferite. Acest demers se derulează periodic în cadrul centrului nostruşi are ca obiectiv îmbunătăţirea comunicării cu pacienţii şi creşterea calităţii serviciilor oferite.
   Având în vedere calitatea dumneavoastră de pacient, vă prezentăm în cele ce urmează o serie de drepturi şi obligaţii ce vă revin conform legislaţiei în vigoare, cu scopul de a vă informa cu privire la aceste aspecte importante pentru dumneavoastră.
   Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile referitoare la drepturile şi obligaţiile ce vă revin în calitate de pacient sau de asigurat şi să completaţi chestionarul anexat. La externare, vă rugăm să depuneţi chestionarul completat în urna special amenajată sau să îl completați on-line.
   Atenţie! Opiniile exprimate de dumneavoastră în cadrul chestionarului trebuie să se refere doar la această internare.
   Modalitatea de răspuns este de a selecta, la fiecare întrebare, rubrica corespuzătoare răspunsului cel mai apropiat opiniei dumneavoastră. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare şi necesită un răspuns.
   Acest chestionar este confidenţial şi anonim şi vizează doar prelucrări statistice care au ca obiect înţelegerea opiniilor pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor din spitale. Pentru copiii internați sau persoane fără discernământ, chestionarele se completează de către aparținători.
   Chestionarul poate fi completat în format fizic sau online pe pagina web a centrului medical.
   Vă mulţumim anticipat pentru implicarea dumneavoastră în acest demers important!
   Vă rugăm să completaţi chestionarul şi să apăsați butonul „Trimite”!

Chestionar de evaluare a satisfacției pacientului/aparținătorilor

  Cât de mulţumit sunteţi, în general, de...?

  calitatea serviciilor medicale primite în acest centru medical?

  modul în care v-au fost respectate drepturile de pacient?

  amabilitatea și disponibilitatea personalului medical

  Cât de mulţumit ați fost de...?

  timpul de aşteptare până la prima examinare de către medic?

  modul în care aţi fost consultat de medic?

  tratamentul primit în perioada de spitalizare?

  calitatea informărilor primite?

  În ce măsură următoarele afirmaţii despre medicul care v-a tratat sunt adevărate?

  Mi-a acordat respectul şi atenţia cuvenite unui pacient.

  A răspuns la întrebările puse de mine.

  S-a ocupat cu atenţie de cazul meu.

  A înţeles problemele mele medicale.

  A manifestat interes în rezolvarea problemei mele medicale.

  În ce măsură următoarele afirmaţii despre asistentele medicale/asistenţii medicali sunt adevărate?

  Mi-a acordat respectul şi atenţia cuvenite unui pacient.

  A răspuns la întrebările puse de mine.

  A respectat orele de administrare a tratamentului recomandat de medic.

  A înţeles problemele mele medicale.

  A manifestat interes în tratarea mea.

  În ce măsură aţi fost informat sau vi s-au explicat de către personalul medico-sanitar despre . . .?

  . . .cum va decurge examinarea medicală

  . . .cum se recoltează probele de sânge

  Pe perioada internării

  Aţi solicitat serviciile unui medic preferat

  Aţi primit serviciile unui medic preferat

  Vi s-a asigurat suport medical pe timpul transportului intern/deplasării în interiorul spitalului

  Aţi solicitat şi o altă opinie medicală, referitoare la diagnosticul medicului curant, pe perioada internării

  Aţi primit o altă opinie medicală pe perioada internării

  Materialele sanitare au fost asigurate

  Cum apreciaţi, din punctul de vedere al confortului, următoarele condiţii din centrul medical

  Iluminatul spaţiilor/încăperilor

  Temperatura

  Programul de primire a vizitelor

  Curăţenia generală

  Funcţionalitatea grupurilor sanitare

  Condiţiile de cazare din salon-calitate lenjerie

  Calitatea hranei și distribuția ei

  În cadrul centrului medical sunt afişe drepturile şi/sau obligaţiile pacienţilor/asiguraţilor astfel încât sa le vedeti?

  Cărui personal aţi oferit din propria iniţiativă bani sau alte atenţii ca recunoştinţă pentru modul în care aţi fost îngrijit?

  Medicilor

  Asistentelor medicale/Asistenţilor medicali

  Infirmierelor

  Personalului auxiliar

  Vi s-au cerut, într-un fel sau altul, bani (în afara tarifului serviciului medical prestat) sau atenţii de către personalul centrului medical?

  De către medici

  De către asistente/asistenţi

  De către infirmiere

  De către personalul auxiliar

  Cunoaşteţi faptul că puteţi sesiza, prin consiliul de etică al centrului medical, orice faptă care încalcă etica sau deontologia medicală (atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimţământului informat al pacientului, alte încălcări ale drepturilor pacientului, condiţionarea actului medical ş.a.)?

  Dacă este necesar să vă reinternați în vederea repetarii sau a altor investigatii, ați opta pentru același centru?

  Observații și sugestii de îmbunătățire a serviciilor medicale:

  Date statistice

  Sexul respondentului

  Vârsta respondentului

  Ultima şcoală absolvită:

  Rezidenţa:

  Secţia în care a fost internat pacientul:

  Luna internării:

  Verificare Anti-Spam captcha