Drepturile si obligatiile pacientilor

 

Drepturile pacientului

 •       Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care spitalul dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
 •       Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale

 

Dreptul pacientului la informatia medicala.

 •       Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 •       Pacientul are dreptul de a fi informat: asupra identitatii si statutului profesional al furnizorului de servicii de sanatate si  asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 •       Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic
 •       Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 •       Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba  romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 •       Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 •       Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 •       Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 •       Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

 

Consimtamantul pacientului privind interventia medicala.

 •       Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 •       Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
 •       In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 •       In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
 •       In cazul in care echipa de specialisti considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
 •       Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 •       Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
 •       Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

 

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului.

 •       Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 •       Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 •       In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
 •       Pacientul are acces la datele medicale personale.
 •       Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.
 •       Interventiile medicale asupra pacientului se efectueaza in conditiile de dotare conform carora spitalul este autorizat (numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat). Se excepteaza de la prevederile anterioare, cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 •       Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 •       Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului (dreptul la a doua opinie a unui alt medic acreditat din afara spitalului, cu acordul medicului curant)
 •       Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul spitalului.
 •       Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 •       Continuitatea ingrijirilor (in situatiile care depasesc competenta MedLife) se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre unitatile MedLife si unitatile medicale publice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 •       Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in sistemul de sanatate public in program continuu.

 

 

Obligatiile pacientului

 

Pacientul are urmatoarele obligatii:

 •       de a respecta conditiile de disciplina ale spitalului;
 •       de a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
 •       de a nu fuma in rezerva sau pe holurile spitalului;
 •       de a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 •       de a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 •       de a respecta regimul alimentar indicat de medic;
 •       de a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
 •       de a pastra curatenia in rezerva si spatii comune;
 •       de a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar.