Informatii utile

 

MODALITĂȚI DE ACCES

Localitatea Laslea se află la aproximativ 32 km de Mediaș și 12 km de Sighișoara. Accesul se face cu autoturismul; firmele de transport călători nu au stație în comuna Laslea (aceasta se află la aproximativ 1 km de DN 14, care face legătura între Mediaș și Sighișoara), iar stația de cale ferată cea mai apropiată se află la 3 km, în localitatea Daneș, jud. Mureș.

Alte distanțe:

Târgu Mureș – Laslea: 60 km

Sibiu – Laslea: 90 km

Brașov – Laslea: 130 km

***

 

LogoServiciiMedicaleSERVICII MEDICALE

Serviciile medicale prestate sunt cele specifice de Îngrijiri paliative.

Servicii medicale oferite în compartimentul de Îngrijiri paliative – 0269 516 259:

 • Monitorizare parametrii vitali
 • Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor
 • Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor vasculare si/sau pulmonare
 • Igiena corporala (produse de igiena incluse)
 • Ingrijire soda urinara/nazo-gastrica
 • Consiliere psihologica
 • Administrare de medicamente: oral, i.m., i.v.
 • Masurare glicemie
 • Măsurare concentrație O2
 • Ingrijire gastrostoma/traheostoma
 • Alimentare pe sonda nazogastrica
 • Alimentare si hidratare gastrostoma
 • Ingrijire sonda urinara
 • Schimbare sonda urinara
 • Ingrijirea tubului de dren
 • Aspiratie canula traheala
 • Ingrjire canula traheala
 • Clisma (la nevoie)
 • Kinetoterapie
 • Masaj medical

***

 
Proceduri îngrijiri paliative decontate de CNAS

COD       DENUMIRE
F03301 TRATAMENT PALIATIV
SOO101 ALTE EVALUĂRI FIZIOLOGICE
S00102 EVALUARE NEUROLOGICĂ
S00104 EVALUAREA DEGLUTIȚIEI
S00111 EVALUAREA INTEGRITĂȚII TEGUMENTELOR
S00305 EVALUAREA NUTRIȚIEI/DIETEI
S00505 EVALUARE PASTORALĂ
S00306 EVALUAREA MEDICAMENTELOR PRESCRISE
S02903 MONITORIZAREA PRESIUNII VENOASE CENTRALE
S02904 MONITORIZAREA PRESIUNII ARTERIALE SISTEMICE
S03702 PRELEVARE DE SÂNGE ÎN SCOP DIAGNOSTIC
S04101 DEBITMETRIE URINARĂ
S04607 CONSILIERE ȘI EDUCAȚIE PRIVIND AUTOMEDICAȚIA
S04801 CONSILIERE SAU EDUCAȚIE PASTORALĂ
S05002 SUPORT NUTRIȚIONAL ORAL
S05003 SUPORT NUTRIȚIONAL ENTERAL
S05004 SUPORT NUTRIȚIONAL PARENTERAL
S05207 SLUJBE SAU RITUALURI PASTORALE
S06406 INJECTAREA DE INSULINĂ
S06408 INJECTAREA DE ANTICOAGULANT
S06409 INJECTAREA UNUI ANTIBIOTIC
S06410 INJECTAREA ALTUI AGENT ANTI-INFECȚIOS
S06414 ALIMENTAREA ENTERALĂ CU SUBSTANȚE NUTRITIVE
S06415 ALIMENTAREA PARENTERALĂ CU SUBSTANȚE NUTRITIVE
S06502 PERFUZAREA ÎNTREGULUI CORP
S06701 OXIGENOTERAPIA HIPERBARĂ MAI PUȚIN DE 3 ORE
S06702 OXIGENOTERAPIA HIPERBARĂ MAI MULT DE 3 ORE
S08704 ÎNDEPĂRTAREA FIRELOR DE SUTURĂ
S09204 CONSILIERE RELIGIOASĂ

***

 
Servicii pentru care se percepe coplata

1. Servicii de cazare și masă hoteliere
2. Pentru spitalizare care depășește durata decontată de CNAS:
11,25 zile pentru Recuperare medicală. Coplata 234,25 lei/zi
26,6 zile Îngrijiri paliative. Coplata 273,08 lei/zi
***

 INTERNAREA

Internarea se face pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist și a eCard-ului.

Programarea internării se face telefonic sau prin email, la numerele telefonice și adresa de poștă electronică afișate la rubrica Contact.

INFORMATII PRIVIND CONDITIILE DE INTERNAREA PACIENTILOR

SERVICIILE MEDICALE SPITALICEŞTI SE ACORDĂ ASIGURAŢILOR PE BAZA URMATOARELOR ACTE:

 • actul de identitate;
 • biletul de internare semnat de medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie (in perioada de valabilitate ceruta de dispozitiile CNAS conform Contractului Cadru);
 • cardul de sanatate/adeverinta inlocuitoare de la CJAS;
 • dovada calitatii de asigurat prin adeverinta de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S., adeverinta eliberata de CJAS de domiciliu sau cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificata la Biroul de Internari/Externari prin accesarea site-ului www. cnas.ro;
 • daca pacientul NU se regaseste in baza de date, sau NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA – document prin care pacientul se angajeaza sa prezinte in timp util dovada calitatii de asigurat sau sa achite cheltuielile de spitalizare;
 • in cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat solicită o intervenție medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale spitaliceşti decontate sistemul de asigurări sociale de sănătate, pacientul va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA  a serviciilor solicitate contra cost.

***

 

EXTERNAREA

INFORMATII PRIVIND CONDITIILE DE EXTERNAREA PACIENTILOR

Externarea pacientilor de pe sectie se face la recomandarea medicului curant conform evolutiei starii de sanatate a pacientului.

PROGRAMARE PENTRU EXTERNARE

Programarea și comunicarea externării se va realiza cu cel puţin 12 ore înainte de externare.

In cazul pacientilor care necesită însoțire, aparținătorii sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte de externare.

LA EXTERNARE PACIENTUL PRIMESTE URMATOARELE DOCUMENTE

 • biletul de externare/scrisoarea medicala in cel putin 2 exemplare, cu una din copii urmand a se prezenta la medicul de familie și/sau medicul curant specialist din ambulatoriu pentru inregistrare, alta pentru serviciile de asigurare a continuității îngrijirilor, pentru cazurile care necesită o monitorizare continuă imediat după externare si eliberarea eventualelor retete medicale sau prelungiri ale concediilor medicale;
 • copia decontului de cheltuieli medicale din perioada spitalizarii;
 • copia rezultatului anatomo-patologic( daca nu este inscris in biletul de iesire/scrisoarea medicala) pentru pacientii carora li s-a prelevat tesut in scop bioptic. Daca rezultatul anatomopatologic nu este inca disponibil la externare, pacientul va fi informat asupra datei la care acesta va puea fi ridicat;
 • certificatul medical, daca acesta a fost solicitat pentru a fi predat la angajator( conform procedurii specifice de completare si eliberare), precum si specificatiile necesare in vederea prelungirii acestuia;
 • reţetă medicală gratuita, compensată sau simplă după caz;
 • bilet de trimitere către alţi specialişti sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • referat medical către serviciile de expertiză (după caz).

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

 • pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronicăeste înregistrat în registrul de internări.
 • se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • se elibereaza scrisoarea medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

 

PACIENTUL VA PRIMI INFORMAŢII SCRISE DESPRE:

 • afecţiunea de care suferă/ posibile complicaţii;
 • planul de tratament;
 • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim igieno-dietetic;
 • prezentarea de urgenţă la medic la orice semn de agravare a bolii.

 

PACIENTUL VA PRIMI DE ASEMNEA INFORMAŢII DESPRE MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA AFECŢIUNII, ASTFEL:

 • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului;
 • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic;
 • respectarea planului terapeutic şi de viaţa.

***

 

INTERNAREA BOLNAVILOR CRONICI

Se face conform Procedurii operaționale PO-MED-16:

Internarea pacienților cronici este planificată de șeful de compartiment, în funcție de numărul de paturi libere existente pe compartiment.

Planificarea se evidențiază în lista de așteptare existentă pe compartiment.

Planificarea se realizeaza telefonic sau la centrul medical. Planificarea telefonică poate fi făcută de pacient, aparținători, medicul de familie, medicul din ambulatoriu.

Pacientului sau aparținătorilor li se comunică telefonic sau la sediul centrului medical data planificată a internării.

***

 

CAZARE ȘI MASĂ PENTRU APARȚINĂTORI

Centrul medical pune la dispoziția aparținătorilor 2 până la 4 locuri de cazare pentru aparținătorii pacienților internați:

Cazare: 25 lei/noapte

Masă: 25 lei/zi

***

 

FURNIZORI DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Centrul medical are încheiat acord de parteneriat cu S.C. ASIDOR srl din Sighișoara, str. Crizantemelor, nr. 17, jud. Mureș. Tel: 0265 777 519

Aici găsiți foarte mulți furnizori de îngrijiri la domiciliu din România:

http://www.seniorinet.ro

***